ಶನಿವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2012

ಕನಸು

ಕನಸು ಕಟ್ಟುವ ಹೊತ್ತು 
ಮನವು ನಿರ್ಭಯದಿ ಹರಿವ ಹೊತ್ತು 
ತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರುವ ಹೊತ್ತು 
ಯಾವತ್ತು ಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಬರೀ ಕತ್ತಲು 
ಅದಕ್ಕೆ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- ಈಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ 

4 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: